ธ.ซิตี้แบงก์อยู่ระหว่างเตรียมการโอนธุรกิจให้ธ.ยูโอบี มีผล 1 พ.ย.65

ธ.ซิตี้แบงก์อยู่ระหว่างเตรียมการโอนธุรกิจให้ธ.ยูโอบี มีผล 1 พ.ย.65

ธนาคารซิตี้แบงก์ แจ้งลูกค้าอย่างเป็นทางการให้ทราบถึงความคืบหน้ากระบวนการการโอนกิจการ หลังจากการบรรลุข้อตกลงการขายธุรกิจธนาคานกลุ่มลูกค้าบุคคลของซิตี้ ให้กับธนาคาร ยูโอบี ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 65 ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ 1. เงินฝาก 2. บริการธนบดี ซึ่งรวมถึงบัญชีซื้อขายกองทุนรวมแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และเป์ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 3. บริการตู้นิรภัย 4. ธุรกิจบัตรเครดิต 5. สินเชื่อส่วนบุคคล 6. สินเชื่อที่มีทรัพย์จำนองเป็นประกัน

ธุรกิจ

โดยการโอนธุรกิจดังกล่าวข้างต้นของธนาคารซิตี้แบงก์ ให้กับธนาคารยูโอบี จะมีผลในวันที่ 1 พ.ย. 65 หลังจากที่ธนาคารได้รับความเห็นชอบในการโอนธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อโอนธุรกิจให้กับธนาคารยูโอบี และทยอยแจ้งลูกค้าของธนาคารซิตี้แบงก์ให้ทราบ