จีนพบ ‘กล้วยไม้’ สายพันธุ์หายากในทิเบต

คณะนักวิทยาศาสตร์จีนเปิดเผยการค้นพบกล้วยไม้พันธุ์หายากที่มีชื่อว่าไคโลซิสตา เดนซิฟลอรา (Chiloschista densiflora)

ในอำเภอโม่ทัว เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน โดยการค้นพบนี้ได้รับการเผยแพร่ผ่านวารสารวิชาการฟิโตตาซา (Phytotaxa)รายงานข้อมูลเชิงสัณฐานวิทยาระบุว่ากล้วยไม้สายพันธุ์ดังกล่าวมีกลีบตรงกลาง เนื้อเยื่อมีขนยาวตั้งแต่โคนจรดปลายยอด บริเวณโคนมีเนื้อเยื่อรูปกรวยสองอัน และมีเส้าเกสร (column) สั้นและแข็งแรงจินเซี่ยวหัว นักวิจัยจากสถาบันพฤกษศาสตร์ สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS)

ทันโลกข่าวต่างประเทศ-'กล้วยไม้'

เผยว่ากล้วยไม้พันธ์ุนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในภูฏาน และในจีนมีเพียงอำเภอโม่ทัวเท่านั้นที่มีพืชชนิดนี้จินกล่าวว่าอำเภอโม่ทัวมีระดับความสูงในแนวตั้งแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งตั้งอยู่ระหว่างเขตภูมิอากาศและพืชพันธุ์ที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งประกอบด้วยสายพันธุ์พืชและสัตว์หลากหลาย ทำให้เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ โดยผลการวิจัยพบว่าอำเภอโม่ทัวเป็น 1 ใน 9 อำเภอที่ถูกจัดเป็นแหล่งกล้วยไม้ในจีน

อ่านข่าวเพิ่มเติม : เกาหลีใต้หวังส่งออกสินค้าและบริการญี่ปุ่นฟื้น